top of page

World Tapering Day Org is een not-for-profit project dat zich toelegt op het organiseren en lanceren van het World Tapering Day-evenement. World Tapering Day Org heeft geen financiële banden met of verplichtingen aan wie of welke organisatie dan ook.


World Tapering Day Org is geen entiteit op zich: het project is geïnitieerd door twee Nederlandse patiëntenorganisaties: de Vereniging Afbouwmedicatie en Stichting Opiaten Afbouwen.

 

Mevr. Pauline Dinkelberg (ondersteuner en belangenbehartiger)
Vereniging Afbouwmedicatie
www.verenigingafbouwmedicatie.nl 


mevrouw Carol Vlugt (ondersteuner en belangenbehartiger)
Stichting Opiaten Afbouwen

www.opiatenafbouwen.nl 

Wat is de focus van World Tapering Day?

World Tapering Day is een speciale dag, die elk jaar terugkomt, om de aandacht te vestigen op:

 • de moeilijkheden die mensen ondervinden bij het afbouwen van psychoactieve medicatie

 • de noodzaak van betere begeleiding, behandelingen en medische ondersteuning van mensen die afbouwen van psychoactieve medicatie

 

 • onderzoek naar het gebruik en afbouwen van psychoactieve medicatie

 • de noodzaak dat dit onderzoek serieuzer wordt genomen en opgevolgd

 

 • de noodzaak voor artsen wereldwijd om een nieuwe kijk te ontwikkelen op het voorschrijven, gebruiken en afbouwen van psychoactieve medicatie
   

 • het beschikbaar maken van geschikte afbouwmedicatie voor mensen die problemen hebben met het afbouwen van antidepressiva, benzodiazepines, slaapmiddelen, antipsychotica, anti-epileptica, stemmingsstabilisatoren of opioïden. 

 

 

Wat is Wereld Tapering Dag?

World Tapering Day is een manier om onze boodschap naar buiten te brengen en gehoord te worden. World Tapering Day is een raamwerk, een instrument, een manier om organisaties van over de hele wereld onder één naam te verzamelen - één dag, elk jaar, op de eerste zaterdag van november. Dit jaar, 2022, is het 5 november. 

Wat is het doel van World Tapering Day?
Ons doel is om de aandacht te vestigen op de problemen rond het afbouwen van psychoactieve medicatie:

 • het gebrek aan goede informatie en begeleiding voor mensen die psychoactieve medicatie proberen af te bouwen

 • het ontbreken van de juiste afbouwmedicatie

 • het gebrek aan erkenning bij artsen, psychiaters en andere zorgverleners voor de problemen rondom het afbouwen van psychoactieve medicatie

 • het feit dat, wanneer artsen psychoactieve medicijnen voorschrijven, er geen plan wordt gemaakt omtrent hoe de patiënt weer gaat stoppen.

 

 

Het World Tapering Day-project is wereldwijd 

De problematiek rond psychoactieve medicatie is niet landgebonden; de problemen zijn wereldwijd. Natuurlijk zijn al onze organisaties uniek, maar we delen veel gemeenschappelijke doelen. Gezamenlijk kunnen we werken aan betere behandelingen, betere oplossingen en een beter begrip van de problemen wereldwijd.

 

 • We willen dat onderzoek serieus wordt genomen - en wordt opgevolgd

 • We willen dat de stemmen van patiënten worden gehoord en serieus worden genomen

 • We willen een betere behandeling van patiënten die psychoactieve medicatie gebruiken

 • We willen vechten voor verandering

   


Over ons

bottom of page