top of page

Deze disclaimer behandelt specifieke aansprakelijkheidskwesties

World Tapering Day Org geeft informatie over het World Tapering Day-project en diverse aspecten van het gebruik en afbouwen van antidepressiva, benzodiazepines, slaapmedicatie, antipsychotica, anti-epileptica, stemmingsstabilisatoren en opioïde pijnstillers.

 

De medische informatie op onze website en webinars kan niet in de plaats komen van professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd uw arts voordat u de informatie die u op deze website vindt in de praktijk brengt.

 

Hoewel de World Tapering Day Organization hard werkt om ervoor te zorgen dat alle medische informatie juist en volledig is, kunnen we geen 100% afwezigheid van fouten in onze informatie garanderen. 

 

WTD is niet verantwoordelijk  voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van onze medische informatie of van de inhoud van onze webinars of website www.worldtaperingday.org


Links naar andere sites

Deze website bevat links naar websites van WTD-leden en een aantal andere onganisaties. WTD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie die u op deze websites vindt.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De World Tapering Day Organization en haar deelnemers zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van (medische) informatie verkregen via onze webinars of de inhoud van deze website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juistheid van onze informatie en inhoud te evalueren.

 

World Tapering Day is een non-profit organisatie
De World Tapering Day Organization heeft geen financiële banden of verplichtingen met enige externe organisatie.

 

Sponsoring
WTD is het initiatief van twee Nederlandse patiëntenorganisaties: Vereniging Afbouwmedicatie en Stichting Opiaten Afbouwen.
Op dit moment is de Vereniging Afbouwmedicatie de enige sponsor van het project World Tapering Day.

Donatie
Donaties voor World Tapering Day worden ontvangen door de Vereniging Afbouwmedicatie en uitsluitend aangewend voor het World Tapering Day project. 

 

Recht
World Tapering Day is de naam van een evenement; het is geen organisatie op zich maar een nevenactiviteit van de Vereniging Afbouwmedicatie. De Vereniging Afbouwmedicatie is gevestigd in Nederland.

Als zodanig wordt deze overeenkomst beheerst door het recht zoals dat in Nederland van kracht is.  Elke juridische actie met betrekking tot de World Tapering Day Organization, de inhoud, de Algemene Voorwaarden van onze website www.worldtaperingday.org en de Overeenkomst van Algemene Voorwaarden voor Deelnemers moeten worden voorgelegd aan een rechtbank in Nederland.

Alle gebruikers van onze website  www.worldtaperingday.orgen deelnemers aan het World Tapering day-project/-evenement stemmen onherroepelijk in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken. 

Elke klacht die u heeft met betrekking tot de World Tapering Day Organization, de inhoud van onze webinars of onze website www.worldtaperingday.org, de Algemene Voorwaarden van onze website www.worldtaperingday.org of de Overeenkomst van Algemene Voorwaarden voor Deelnemers moeten worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim of rechtsvordering, of worden verjaard. 

 

 

Rotterdam, Nederland, 09-06-2022

_edited.jpg

Disclaimer

bottom of page