top of page

Overeenkomst van algemene voorwaarden voor deelnemers

Van toepassing op alle leden en lidorganisaties van het 
World Tapering Day project.

_edited.jpg
  • Door deel te nemen aan het World Tapering Day-evenement bent u wettelijk gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

 

  • De WTD-organisatie behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze website te plaatsen.   

Gebruik van de materialen op deze website

Deze website bevat informatie met betrekking tot het World Tapering Day-evenement in de vorm van informatie, afbeeldingen, nieuws, rapporten en ander materiaal.

 

U erkent dat deze website inhoud bevat die wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu en later ontwikkeld worden.

 

Deze inhoud is en blijft eigendom van de bijdrager die dit materiaal heeft gemaakt, voorbereid of gepubliceerd of van de World Tapering Day Organization. 

 

U mag geen aanspraak maken op eigendom van enige inhoud die op deze website wordt gevonden, of deze gebruiken voor winstdoeleinden.

 

Informatie en inhoud delen

Participanten/ deelnemers aan het World Tapering Day-evenement worden aangemoedigd om het materiaal op deze website te delen, echter uitsluitend voor niet-commercieel gebruik en onder de volgende voorwaarden.
 

  • Vermeld altijd het World Tapering Day-project als bron van het materiaal dat gedeeld wordt. Naamsvermelding moet worden gegeven met een hotlink met de tekst: Bron:www.worldtaperingday.org 

 

  • Als je ons materiaal wilt gebruiken voor andere projecten dan World Tapering Day, dan heb je onze schriftelijke toestemming nodig. Toestemming moet worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar:worldtaperingday@gmail.com
     

  • Gebruik van het materiaal van World Tapering Day in welke commerciële vorm dan ook is niet toegestaan.

 

Promotionele activiteiten

Promotie voor welke commerciële activiteit dan ook is niet toegestaan in het kader van World Tapering Day.

 

Deze website bevat op geen enkele manier promotie. Let op:  we beschouwen informatie over taperingstrips niet als promotie, omdat het gebruik van taperingstrips gewoon een van de beschikbare methoden is voor het afbouwen van psychotrope medicatie. 

 

Promotie van niet-commerciële activiteiten is toegestaan, maar alleen als deze in het kader van World Tapering Day vallen. Stuur voor de zekerheid een e-mail naar: worldtaperingday@gmail.com

 

Inhoud verzenden naar deze website

Door inhoud in te dienen bijwww.worldtaperingday.org en het World Tapering Day-project, erkennen alle Leden/deelnemers dat deze informatie openbaar zal worden gemaakt en dat de World Tapering Day-organisatie deze informatie mag gebruiken voor interne en externe promotionele doeleinden en fondsenwervingsdoeleinden.

 

Leden stemmen ermee in om de inhoud, informatie, projecten en evenementen georganiseerd door de World Tapering Day alleen voor legale doeleinden te gebruiken.

 

Het is verboden om de inhoud, informatie, projecten en evenementen georganiseerd door de World Tapering Day op illegale wijze te gebruiken,  met ons meteriaal aanleiding te geven tot aansprakelijkheid of anderszins in strijd te handelen met lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

 

Gebruik van het World Tapering Day-logo

Het logo van World Tapering Day is auteursrechtelijk beschermd, maar we moedigen onze leden en ledenorganisaties aan om het te gebruiken in de context van de projecten rond World Tapering Day.

 

Mensen en organisaties buiten de World Tapering Day-organisatie mogen het alleen gebruiken wanneer ze onze informatie of inhoud delen.

 

Persoonlijke informatie
De organisatie World Tapering Day vraagt om e-mailadressen en professionele informatie van al haar leden. Deze informatie wordt zorgvuldig opgeslagen en bewaakt door betrouwbare software. Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met partijen buiten de World Tapering Day organisatie en haar leden.

 

Beëindiging lidmaatschap

Als u besluit uw deelnemerschap van de organisatie World Tapering Day te beëindigen, zullen wij met u gezamenlijk beslissen wat te doen met uw inhoud/bijdragen en uw persoonlijke gegevens.

 

In geval van onoverkomelijke belangenverstrengeling of verschil van mening, behouden wij ons het recht voor om uw deelnemerschap aan de World Tapering Day-organisatie op elk moment te beperken of te beëindigen. We  zijn er echter van overtuigd dat deze specifieke clausule nooit zal hoeven worden geïmplementeerd.

 

Juridische zaken
De organisatie World Tapering Day/ de Vereniging Afbouwmedicatie is gevestigd in Nederland. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Gerechterlijke stappen met betrekking tot de World Tapering Day-organisatie, de inhoud van onze websitewww.worldtaperingday.org en deze Algemene Voorwaarden moeten worden voorgelegd aan een rechtbank in Nederland. Alle deelnemers aan het World Tapering Day-project/-evenement stemmen onherroepelijk in met de jurisdictie van deze rechtbanken. 

 

Klachten met betrekking tot World Tapering Day, deze website of deze overeenkomst moeten worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim of de reden voor actie is ontstaan. Na deze termijn verliezen ze hun rechtsgeldigheid.

 

Deze Overeenkomst dient als de volledige en alomvattende overeenkomst tussen de 

World Tapering Day-organisatie en haar deelnemers en vervangt alle andere mondelinge, schriftelijke of andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

Rotterdam, 08-06-2022

bottom of page