top of page

World Tapering Day is een initiatief van de Vereniging Afbouwmedicatie en Stichting Opiaten Afbouwen.

 

Beide organisaties steunen het gebruik van taperingstrips voor het afbouwen van psychotrope medicatie.

Echter, noch VA, noch OA hebben enige financiële banden met de producenten van taperingstrips. We ontvangen geen vergoeding of financiële prikkels en hebben geen belangen in de productie of verkoop van taperingstrips.

 

We willen benadrukken dat zowel VA als OA non-profitorganisaties zijn, die uitsluitend door vrijwilligers worden gerund. Geen van ons ontvangt een salaris of enige vergoeding voor het werk dat we doen.

 

Achtergrond informatie
Ons standpunt over taperingstrips is tot stand gekomen door het volgende.

A ontvangt jaarlijks ruim 3.000 hulpvragen van mensen die vast zijn gelopen in hun afbouwtrajecten, hetzij vanwege ernstige ontwenningsverschijnselen, hetzij omdat het niet lukt om de dosis verder omlaag te brengen.

In deze context heeft VA de afgelopen jaren veel mensen geïnformeerd over taperingstrips. De reden daarvan was dat Pauline Dinkelberg, (voorzitter van de VA en tevens actieve vrijwilliger bij de VA) zelf zowel Zopiclon als Mirtazepine met succes heeft afgebouwd met behulp van taperingstrips.

 

Als patiëntenondersteuner bij VA begon zij deze informatie door te geven. Daar de VA altijd contact blijft houden met haar hulpvragers, is langzaamaan duidelijk geworden dat door het gebruik van taperingstrips veel mensen succesvol hebben kunnen afbouwen.  

 

Men geeft aan minder ontwenningsverschijnselen te ervaren en zich veel beter te voelen in vergelijking met afbouwmethodes die men in het verleden (zonder succes) heeft geprobeerd, o.a. pillen hakken, korrels tellen of vloeistoffen afmeten.

VA voert al vier jaar campagne (waaronder ook het aanspannen van een aantal rechtszaken) om de vergoeding van de kosten van taperingstrips op te nemen in het basispakket van alle zorgverzekeraars in Nederland.

Transparantieverklaring

bottom of page